Przeskocz do zawartości głównej

SQL

NA TEJ STRONIE

SQL

Instrukcja SQL umożliwia wysłanie dowolnego polecenia SQL przez połączenie ODBC lub OLE DB.

Syntax:  

SQL sql_command

 

Wysłanie instrukcji SQL, które powodują aktualizację bazy danych, spowoduje zwrócenie błędu, jeśli aplikacja QlikView otworzyła połączenie ODBC w trybie tylko do odczytu.

Składnia:

SQL SELECT * from tab1;

jest dozwolona i ze względu na spójność jest składnią preferowaną dla instrukcji SELECT. Prefiks SQL zostanie jednak opcjonalny dla instrukcji SELECT.

Arguments:  

Argument Opis
sql_command Poprawne polecenie SQL.

Example 1:  

SQL leave;

Example 2:  

SQL Execute <storedProc>;

See also