Przeskocz do zawartości głównej

NullAsNull

NA TEJ STRONIE

NullAsNull

Instrukcja NullAsNull wyłącza konwersję wartości NULL na wartości ciągów znaków ustawione wcześniej przez instrukcję NullAsValue.

Syntax:  

NullAsNull *fieldlist

 

Instrukcja NullAsValue działa na zasadzie przełącznika i można ją kilkakrotnie włączać i wyłączać w skrypcie przy użyciu instrukcji NullAsValue lub NullAsNull.

Arguments:  

Argument Opis
*fieldlist Rozdzielana przecinkami lista pól, w odniesieniu do których instrukcja NullAsNull powinna być włączona. Użycie znaku * jako listy pól oznacza wszystkie pola. W nazwach pól dozwolone jest korzystanie z symboli wieloznacznych * i ?. Cytowanie nazw pól może być konieczne, gdy używane są symbole wieloznaczne.

Example:  

NullAsNull A,B;

LOAD A,B from x.csv;

See also