Przeskocz do zawartości głównej

Map

NA TEJ STRONIE

Map

Instrukcja map ... using służy do mapowania określonej wartości pola lub wyrażenia na wartości we wskazanej tabeli mapowania. Tabelę mapowania tworzy się instrukcją Mapping.

Syntax:  

Map *fieldlist Using  mapname

 

Automatyczne mapowanie jest stosowane do pól załadowanych od wystąpienia instrukcji Map … Using do końca skryptu lub do wystąpienia instrukcji Unmap.

Mapowanie jest wykonywane jako ostatnia z czynności w ciągu zdarzeń poprzedzającym zapisanie pola w tabeli wewnętrznej aplikacji QlikView. Oznacza to, że mapowanie nie jest wykonywane przy każdym natrafieniu na nazwę pola w ramach wyrażenia, a jedynie podczas zapisywania wartości pod nazwą pola w tabeli wewnętrznej. Jeśli wymagane jest mapowanie na poziomie wyrażenia, należy użyć funkcji Applymap().

Arguments:  

Argument Opis
*fieldlist Rozdzielana przecinkami lista pól, które mają być mapowane od tego miejsca w skrypcie. Użycie znaku * jako listy pól oznacza wszystkie pola. W nazwach pól dozwolone jest korzystanie z symboli wieloznacznych * i ?. Cytowanie nazw pól może być konieczne, gdy używane są symbole wieloznaczne.
mapname Nazwa tabeli mapowania, która została poprzednio odczytana w instrukcji mapping load lub mapping select.

Przykłady i wyniki:

Przykład Wynik
Map Country Using Cmap; Umożliwia mapowanie pola Country przy użyciu mapy Cmap.
Map A, B, C Using X; Umożliwia mapowanie pól A, B i C przy użyciu mapy X.
Map * Using GenMap; Umożliwia mapowanie wszystkich pól przy użyciu mapy GenMap.