Przeskocz do zawartości głównej

Let

NA TEJ STRONIE

Let

Instrukcja let, uzupełniająca instrukcję set, służy do określania zmiennych skryptu. W odróżnieniu od instrukcji set instrukcja let powoduje obliczenie wartości wyrażenia po prawej stronie operatora „=” przed przypisaniem jej do zmiennej.

Syntax:  

Let variablename=expression

 

Słowo let można pominąć, ale instrukcja ta staje się wtedy instrukcją sterowania. Taka instrukcja bez słowa kluczowego let musi mieścić się w jednym wierszu skryptu i kończyć się średnikiem lub końcem wiersza.