Przeskocz do zawartości głównej

Force

NA TEJ STRONIE

Force

Instrukcja force wymusza w aplikacji QlikView interpretację nazw pól i wartości pól kolejnych instrukcji LOAD i SELECT jako pisanych tylko wielkimi literami, tylko małymi literami, jak nazwy własne lub tak, jak są wyświetlane (mieszane). Ta instrukcja umożliwia powiązanie wartości pól z tabeli utworzonych zgodnie z różnymi konwencjami.

Syntax:  

Force ( capitalization | case upper | case lower | case mixed )

 

Jeśli nie określono żadnych wartości, przyjmuje się wymuszanie mieszanej wielkości liter. Instrukcja Force obowiązuje do nowej instrukcji Force.

Instrukcja force nie działa w sekcji dostępu; wielkość liter nie ma znaczenia w żadnych ładowanych wartościach pól.

 

Przykład Wynik

Na tym przykładzie pokazano, jak wymuszać pisownię z wielkiej litery.

FORCE Capitalization;

Capitalization:

LOAD * Inline [

ab

Cd

eF

GH

];

Tabela Capitalization zawiera następujące wartości:

Ab

Cd

Ef

Gh

Wszystkie wartości są pisane z wielkiej litery.

W tym przykładzie pokazano, jak wymuszać pisownię wielkimi literami.

FORCE Case Upper;

CaseUpper:

LOAD * Inline [

ab

Cd

eF

GH

];

Tabela CaseUpper zawiera następujące wartości:

AB

CD

EF

GH

Wszystkie wartości są pisane wielkimi literami.

W tym przykładzie pokazano, jak wymuszać pisownię małymi literami.

FORCE Case Lower;

CaseLower:

LOAD * Inline [

ab

Cd

eF

GH

];

Tabela CaseLower zawiera następujące wartości:

ab

cd

ef

gh

Wszystkie wartości są pisane małymi literami.

W tym przykładzie pokazano, jak wymuszać pisownię literami mieszanej wielkości.

FORCE Case Mixed;

CaseMixed:

LOAD * Inline [

ab

Cd

eF

GH

];

Tabela CaseMixed zawiera następujące wartości:

ab

Cd

eF

GH

Wszystkie te wartości są pisane tak, jak są wyświetlane w skrypcie.

See also