Przeskocz do zawartości głównej

Binary

Instrukcja binary służy do ładowania danych z innego dokumentu QlikView, w tym danych dostępu do sekcji. Nie ładuje ona informacji o układzie ani zmiennych.

Ładowanie danych za pomocą instrukcji binary jest zalecane tylko w przypadku danych z dokumentów, dla których istnieje zoptymalizowany model danych, czyli model danych, który nie zawiera kluczy syntetycznych. Jeśli dane są ładowane z dokumentu zawierającego klucze syntetyczne, które odwołują się tylko do innych kluczy syntetycznych, wówczas może się zdarzyć, że zestaw danych nie zostanie załadowany w całości.

Klucze syntetyczne

Uwaga: W skrypcie może występować tylko jedna instrukcja binary. Musi ona być pierwszą instrukcją skryptu, mimo że na początku skryptu zazwyczaj umieszczane są instrukcje SET.

Syntax:  

binary [path] filename

Arguments:  

Argument Opis
filename Nazwa pliku z uwzględnieniem rozszerzenia .qvw.
path

Ścieżka pliku, bezwzględna lub względna z lokalizacji pliku .qvw zawierającego tę linię skryptu. Ścieżka bezwzględna jest wymagana, jeśli plik nie jest zlokalizowany w ścieżce QlikView.

  • bezwzględna

    Example: c:\data\

  • względna wobec dokumentu zawierającego tę linię skryptu.

    Example: data\