Przeskocz do zawartości głównej

Sample

NA TEJ STRONIE

Sample

Prefiks sample w instrukcji LOAD lub SELECT służy do ładowania ze źródła danych losowej próbki rekordów.

Syntax:  

Sample  p ( loadstatement | selectstatement )

Arguments:  

Argument Opis
p

Dowolne wyrażenie, które zwraca wartość liczbową większą od 0, a mniejszą lub równą 1. Liczba określa prawdopodobieństwo odczytania konkretnego rekordu.

Wszystkie rekordy zostaną odczytane, ale tylko niektóre z nich zostaną załadowane do aplikacji QlikView.

Example:  

Sample 0.15 SQL SELECT * from Longtable;

Sample(0.15) LOAD * from Longtab.csv;

Uwaga: Nawiasy są dozwolone, ale niewymagane.

See also