Przeskocz do zawartości głównej

Right

NA TEJ STRONIE

Right

Prefiksy Join i Keep mogą być poprzedzone prefiksem right.

Podanie go przed prefiksem join oznacza, że ma być używane prawe sprzężenie. Wynikowa tabela będzie zawierać tylko te kombinacje wartości pól z pierwotnych tabel danych, dla których wartości pola łączącego są obecne w drugiej tabeli. Podanie go przed prefiksem keep oznacza, że przed zapisaniem w aplikacji QlikView pierwsza tabela surowych danych ma zostać zredukowana do części wspólnej z drugą tabelą.

Uwaga: Szukasz funkcji ciągu znaków według tej samej nazwy? Zob.: Right — funkcja skryptu i funkcja wykresu

Syntax:  

Right (Join | Keep) [(tablename)](loadstatement |selectstatement )

Arguments:  

Argument Opis
tablename Tabela nazwana, która ma być porównana do załadowanej tabeli.
loadstatement lub selectstatement Instrukcja LOAD or SELECT dla załadowanej tabeli.

Examples:  

Table1

 

A

B

1

aa

2

cc

3

ee

Table2

 

A

C

1

xx

4

yy

QVTable:

SQL SELECT * from table1;

right join SQL SELECT * from table2;

QVTable

 

 

A

B

C

1

aa

xx

4

-

yy

QVTab1:

SQL SELECT * from Table1;

QVTab2:

right keep SQL SELECT * from Table2;

QVTab1

 

A

B

1

aa

QVTab2

 

A

C

1

xx

4

yy

Dwie tabele w przykładzie użycia prefiksu keep są powiązane przez pole A.

tab1:

LOAD * from file1.csv;

tab2:

LOAD * from file2.csv;

.. .. ..

right keep (tab1) LOAD * from file3.csv;