Przeskocz do zawartości głównej

Inputfield

Pole można oznaczyć jako wejściowe, podając je w instrukcji inputfield przed pierwszym odwołaniem do niego w instrukcji LOAD lub SELECT.

Uwaga: Pola klucza nie mogą być oznaczone jako pola wejśćiowe.

inputfieldfieldlist

fieldlist jest rozdzielaną przecinkami listą pól, które mają być oznaczone jako pola wejściowe. W nazwach pól dozwolone jest korzystanie z symboli wieloznacznych * i ?. Cytowanie nazw pól może być konieczne, gdy używane są symbole wieloznaczne.

Pola wejściowe działają nieco inaczej od zwykłych. Najważniejszą różnicą jest możliwość wprowadzania zmian wartości takich pól (interaktywnie lub programowo) bez wykonywania skryptu. Wartości pól muszą być ładowane do pola przy użyciu instrukcji LOAD lub SELECT. Każde załadowanie wartości pola w skrypcie powoduje utworzenie symbolu zastępczego dla wartości zastępczej pola. Oznacza to, że zmiana wartości (interaktywnie lub programowo) jest możliwa tylko w przypadku istniejących wartości pól. Wartość zastępcza jest zależna od użytkownika, co oznacza, że w przypadku używania pola wejściowego na serwerze poszczególni użytkownicy będą widzieć różne zestawy wartości pól wejściowych. Wszystkie wartości w polach wejściowych są traktowane jako odrębne, nawet jeśli niektóre z nich są takie same. Pola wejściowe po przeładowaniu zachowują wcześniej ustaloną wartość.

Example 1:  

Inputfield B;

Inputfield A,B;

Inputfield B??x*;

Example 2:  

Inputfield I;Load RecNo() as I, RecNo() as K autogenerate 10;

Uwaga: Aby pole I mogło być polem wejściowym, wartości w polu K muszą być unikatowe.