Przeskocz do zawartości głównej

Inner

NA TEJ STRONIE

Inner

Prefiksy join i keep mogą być poprzedzone prefiksem inner.Podanie go przed prefiksem join oznacza, że ma być używane sprzężenie wewnętrzne. Wynikowa tabela będzie wtedy zawierać tylko te kombinacje wartości pól z pierwotnych tabel danych, dla których wartości pola łączącego są obecne w obu tabelach. Podanie go przed prefiksem keep oznacza, że przed zapisaniem w aplikacji QlikView obie tabele surowych danych mają zostać zredukowane do części wspólnej danych.

Syntax:  

Inner ( Join | Keep) [ (tablename) ](loadstatement |selectstatement )

Arguments:  

Argument Opis
tablename Tabela nazwana, która ma być porównana do załadowanej tabeli.
loadstatement lub selectstatement Instrukcja LOAD or SELECT dla załadowanej tabeli.

Example 1:  

Table1

 

A

B

1

aa

2

cc

3

ee

Table2

 

A

C

1

xx

4

yy

QVTable:

SQL SELECT * From table1;

inner join SQL SELECT * From table2;

QVTable

 

 

A

B

C

1

aa

xx

Example 2:  

QVTab1:

SQL SELECT * From Table1;

QVTab2:

inner keep SQL SELECT * From Table2;

QVTab1

 

A

B

1

aa

QVTab2

 

A

C

1

xx

Dwie tabele w przykładzie użycia prefiksu keep są powiązane przez pole A.