Przeskocz do zawartości głównej

Image_Size

NA TEJ STRONIE

Image_Size

Użycie tej klauzuli wraz z prefiksem Info lub Bundle umożliwia zmianę rozmiaru grafik pobieranych z systemu baz danych w celu dopasowania ich do pól.

Syntax:

Bundle [Image_Size(width,height )] ( loadstatement | selectstatement )

Arguments:  

Argument Opis
width Szerokość obrazu określona w pikselach.
height Wysokość obrazu określona w pikselach.

Example:  

Miniatura każdego obrazu w folderze MyPictures będzie przechowywana w dokumencie QlikView. Obrazy zachowują proporcję szerokości i wysokości.

for each vBundleExt in 'jpg', 'jpeg', 'jpe', 'png', 'jif', 'jfi'

for each vBundleFoundFile in filelist( GetFolderPath('MyPictures') & '\*.'& vBundleExt )

BundleFileList:

BUNDLE IMAGE_SIZE(20, 20) Info Load FileLongName, FileLongName;

Load @1:n as FileLongName Inline "$(vBundleFoundFile)" (fix, no labels);

Next vBundleFoundFile

Next vBundleExt

See also