Przeskocz do zawartości głównej

First

NA TEJ STRONIE

First

Prefiks First w instrukcji LOAD lub SELECT (SQL) służy do ładowania z tabeli źródła danych ustalonej maksymalnej liczby rekordów.

Syntax:  

First n ( loadstatement | selectstatement )

Arguments:  

Argument Opis
n

Dowolne wyrażenie, którego wynik oceny jest liczbą całkowitą wskazującą maksymalną liczbę rekordów do odczytania.

Wartości n mogą być ujęte w nawiasy (n), ale nie jest to konieczne.

Examples:  

First 10 LOAD * from abc.csv;

First (1) SQL SELECT * from Orders;

See also