Przeskocz do zawartości głównej

RangeIRR — funkcja skryptu

NA TEJ STRONIE

RangeIRR — funkcja skryptu

Funkcja RangeIRR() zwraca wewnętrzny współczynnik zwrotu dla serii przepływów pieniężnych reprezentowanych przez wartości wejściowe.

Wewnętrzna stopa zwrotu to stopa procentowa uzyskiwana dla inwestycji składającej się z płatności (wartości ujemne) i przychodów (wartości dodatnie) występujących w regularnych okresach.

Syntax:  

RangeIRR(value[, value][, Expression])

Return data type: liczbowy

Arguments:  

Argument Opis
value Pojedyncza wartość lub zakres wartości, jakie zwraca funkcja międzyrekordowa z trzecim parametrem opcjonalnym. Obliczenie funkcji wymaga podania co najmniej jednej wartości dodatniej i jednej ujemnej.
Expression Opcjonalne wyrażenia lub pola zawierające mierzony zakres danych.

Limitations:  

Wartości tekstowe, wartości NULL i wartości brakujące są pomijane.

Przykłady Wyniki

RangeIRR(-70000,12000,15000,18000,21000,26000)

Zwraca wartość 0,0866

Dodaj przykładowy skrypt do dokumentu i uruchom go. Następnie dodaj do arkusza w swoim dokumencie co najmniej pola wyszczególnione w kolumnie wyników, aby wyświetlić wynik.

RangeTab3:

LOAD *,

recno() as RangeID,

RangeIRR(Field1,Field2,Field3) as RangeIRR;

LOAD * INLINE [

Field1|Field2|Field3

-10000|5000|6000

-2000|NULL|7000

-8000|'abc'|8000

-1800|11000|9000

-5000|5000|9000

-9000|4000|2000

] (delimiter is '|');

Tabela docelowa przedstawia zwrócone wartości funkcjiRangeIRR dla każdego z rekordów w tabeli.
RangeID RangeIRR
1 0.0639
2 0.8708
3 -
4 5.8419
5 0.9318
6 -0.2566

Join the Analytics Modernization Program

Modernize by leveraging your QlikView investment to begin using Qlik Sense on the Cloud.

Want to know more?
Remove banner from view