Przeskocz do zawartości głównej

Timestamp — funkcja skryptu i funkcja wykresu

Funkcja TimeStamp() formatuje wyrażenie jako wartość daty i czasu przy użyciu formatu znacznika czasu ustawionego w zmiennych systemowych w skrypcie ładowania lub systemie operacyjnym, chyba że podano format ciągu znaków.

Syntax:  

Timestamp(number[, format])

Return data type: podwójny

Arguments:  

Argument Opis
number Liczba do sformatowania.
format Ciąg znaków opisujący sposób formatowania otrzymywanego ciągu znacznika czasu. W przypadku pominięcia użyty jest krótki format daty, format godziny i separator dziesiętny ustawiony w systemie operacyjnym.