Przeskocz do zawartości głównej

Date — funkcja skryptu i funkcja wykresu

Funkcja Date() formatuje wyrażenie jako datę przy użyciu formatu skonfigurowanego w zmiennych systemowych w skrypcie ładowania, systemie operacyjnym lub ewentualnie w formacie ciągu znaków.

Syntax:  

Date(number[, format])

Return data type: podwójny

Arguments:  

Argument Opis
number Liczba do sformatowania.
format Ciąg znaków opisujący format otrzymywanego ciągu. Jeśli format ciągu nie zostanie podany, użyty będzie format daty ustawiony w systemie operacyjnym.