Przeskocz do zawartości głównej

today — funkcja skryptu i funkcja wykresu

Ta funkcja zwraca bieżącą datę z zegara systemowego.

Syntax:  

today([ timer_mode])

Typ zwracanych danych: podwójny

Arguments:  

Argument Opis
timer_mode

Może przyjmować następujące wartości:

0 (dzień ostatnio zakończonego ładowania danych)
1 (dzień w momencie wywołania funkcji)
2 (dzień w momencie otwarcia dokumentu)

Uwaga: W przypadku użycia funkcji w skrypcie ładowania timer_mode=0 da wynik będący dniem ostatnio zakończonego ładowania danych, z kolei timer_mode=1 zwróci dzień wywołania funkcji w bieżącym ładowaniu danych.

Examples and results:  

Przykład Wynik

Today( 0)

Zwraca dzień ostatnio zakończonego ładowania danych.

Today( 1)

W przypadku użycia w wyrażeniu wykresu zwraca dzień wywołania funkcji.

W przypadku użycia w skrypcie ładowania zwraca dzień rozpoczęcia bieżącego ładowania danych.

Today( 2)

Zwraca dzień otwarcia dokumentu.

Join the Analytics Modernization Program

Modernize by leveraging your QlikView investment to begin using Qlik Sense on the Cloud.

Want to know more?
Remove banner from view