Przeskocz do zawartości głównej

inmonth — funkcja skryptu i funkcja wykresu

Ta funkcja zwraca wartość True, jeśli wartość timestamp należy do miesiąca zawierającego wartość base_date.

Syntax:  

InMonth (timestamp, base_date, period_no[, first_month_of_year])

Typ zwracanych danych: wartość logiczna

Arguments:  

Argument Opis
timestamp Data, która ma być porównana z wartością base_date.
base_date Data używana do oceny miesiąca.
period_no

Miesiąc może zostać przesunięty o wartość period_no. period_no jest liczbą całkowitą, gdzie 0 oznacza miesiąc zawierający wartość base_date. Wartości ujemne parametru period_no oznaczają miesiące poprzednie, a wartości dodatnie — miesiące następne.

first_month_of_year

Parametr first_month_of_year jest wyłączony i zarezerwowany do użytku w przyszłości.