Przeskocz do zawartości głównej

NumericCount — funkcja skryptu

Funkcja NumericCount() zwraca liczbę wartości liczbowych znalezionych w wyrażeniu, zgodnie z definicją z klauzuli group by.

Syntax:  

NumericCount ( [ distinct ] expr)

Return data type: liczba całkowita

Arguments:  

Argument Opis
expr Wyrażenie lub pole zawierające mierzone dane.
distinct Jeśli przed wyrażeniem występuje słowo distinct, wówczas wszystkie duplikaty są pomijane.

Examples and results:  

Dodaj przykładowy skrypt do dokumentu i uruchom go. Następnie dodaj do arkusza w swoim dokumencie co najmniej pola wyszczególnione w kolumnie wyników, aby wyświetlić wynik.

Przykład Wynik

Temp:

LOAD * inline [

Customer|Product|OrderNumber|UnitSales|UnitPrice

Astrida|AA|1|4|16

Astrida|AA|7|10|15

Astrida|BB|4|9|9

Betacab|CC|6|5|10

Betacab|AA|5|2|20

Betacab|BB||| 25

Canutility|AA|||15

Canutility|CC| ||19

Divadip|CC|2|4|16

Divadip|DD|7|1|25

] (delimiter is '|');

NumCount1:

LOAD Customer,NumericCount(OrderNumber) as NumericCountByCustomer Resident Temp Group By Customer;

 

Customer
Astrida
Betacab
Canutility
Divadip

NumericCountByCustomer
3
2
0
2
LOAD NumericCount(OrderNumber) as TotalNumericCount Resident Temp; Druga instrukcja daje:
TotalNumericCount
7

Zakładając, że tabela Temp została załadowana jak w poprzednim przykładzie:

LOAD NumericCount(distinct OrderNumber) as TotalNumericCountDistinct Resident Temp;

TotalNumericCountDistinct
6
Ponieważ istnieje jeden OrderNumber, który powiela inny, wynikiem jest sześć odrębnych wartości.