Przeskocz do zawartości głównej

Only — funkcja skryptu

Funkcja Only() zwraca wartość tylko wtedy, gdy z agregowanych danych możliwy jest dokładnie jeden wynik. Jeśli rekordy w ramach każdego zgrupowanego wyniku, zgodnie z definicją z klauzuli grupowania zawierają tylko jedną wartość, wówczas zwracana jest ta wartość. W przeciwnym razie zwracana jest wartość NULL

Syntax:  

Only ( expr )

Return data type: podwójny

Argument Opis
expr Wyrażenie lub pole zawierające mierzone dane.

Examples and results:  

Dodaj przykładowy skrypt do dokumentu i uruchom go. Następnie dodaj do arkusza w swoim dokumencie co najmniej pola wyszczególnione w kolumnie wyników, aby wyświetlić wynik.

Przykład Wynik  

Temp:

LOAD * inline [

Customer|Product|OrderNumber|UnitSales|CustomerID

Astrida|AA|1|10|1

Astrida|AA|7|18|1

Astrida|BB|4|9|1

Astrida|CC|6|2|1

Betacab|AA|5|4|2

Betacab|BB|2|5|2

Betacab|DD

Canutility|DD|3|8

Canutility|CC

] (delimiter is '|');

 

Only:

LOAD Customer, Only(CustomerID) as MyUniqIDCheck Resident Temp Group By Customer;

Customer

Astrida

 

MyUniqIDCheck

1

ponieważ tylko jeden klient Astrida ma pełne rekordy zawierające CustomerID.