Przeskocz do zawartości głównej

Mode — funkcja skryptu

Funkcja Mode() zwraca najczęściej występującą wartość w zagregowanych danych w wyrażeniu (wartość modalną), zgodnie z definicją z klauzuli group by. Funkcja Mode() może zwracać zarówno wartości liczbowe, jak i tekstowe.

Syntax:  

Mode ( expr )

Return data type: podwójny

Argument Opis
expr Wyrażenie lub pole zawierające mierzone dane.

Limitations:  

Jeśli jest więcej niż jedna najczęstsza wartość, zwracane jest NULL.

Examples and results:  

Dodaj przykładowy skrypt do dokumentu i uruchom go. Następnie dodaj do arkusza w swoim dokumencie co najmniej pola wyszczególnione w kolumnie wyników, aby wyświetlić wynik.

Przykład Wynik

Temp:

LOAD * inline [

Customer|Product|OrderNumber|UnitSales|CustomerID

Astrida|AA|1|10|1

Astrida|AA|7|18|1

Astrida|BB|4|9|1

Astrida|CC|6|2|1

Betacab|AA|5|4|2

Betacab|BB|2|5|2

Betacab|DD

Canutility|DD|3|8

Canutility|CC

] (delimiter is '|');

 

Mode:

LOAD Customer, Mode(Product) as MyMostOftenSoldProduct Resident Temp Group By Customer;

Customer, MyMostOftenSoldProduct

Astrida, AA

Betacab, -

Canutility, -