Przeskocz do zawartości głównej

Podstawowe funkcje agregacji

Podstawowe funkcje agregacji to grupa najczęściej używanych funkcji agregacji.

Przy każdej funkcji znajduje się pole rozwijane umożliwiające wyświetlenie składni i krótkiego opisu funkcji. Kliknij nazwę funkcji w opisie składni, aby uzyskać więcej informacji.

Podstawowe funkcje agregacji w skrypcie ładowania

Podstawowe funkcje agregacji w wyrażeniach wykresu

Funkcji agregacji wykresu można używać tylko w polach wyrażeń wykresu. Wyrażenie argumentu jednej funkcji agregacji nie może zawierać innej funkcji agregacji.