Przeskocz do zawartości głównej

Drukuj: Układ

NA TEJ STRONIE

Drukuj: Układ

Na karcie Układ można wybrać ustawienia dotyczące opcji Drukuj znacznik selekcji i Marginesy. Dodatkowe ustawienia drukowania można określić na innych kartach.

Drukuj znacznik selekcji W grupie Drukuj znacznik selekcji można zaznaczyć opcję uwzględniania na wydruku odpowiednich bieżących selekcji (tzn. bieżących selekcji wywierających wpływ na bieżący obiekt). Na wydruku wyświetlony zostanie tekst „Status selekcji”, a po nim lista pól i wartości pól. Następujące opcje określają, na których stronach uwzględnić bieżące selekcje: Na pierwszej stronie, Na wszystkich stronach — Góra stron, Na wszystkich stronach — Dół stron i Na ostatniej stronie.
Tekst nagłówka W polu edycji określ tekst do wydrukowania przed drukowanym obiektem arkusza. Tekst może być wyrażeniem wyliczanym. Kliknięcie przycisku ... umożliwia otwarcie okna dialogowego Edytuj wyrażenie, które ułatwia edytowanie długich formuł. Kliknięcie przycisku Czcionka obok pola edycji pozwala na wybór oddzielnej czcionki dla tekstu, Funkcja ta nie jest obsługiwana w przypadku korzystania z klienta Ajax.
Tekst końcowy W polu edycji określ tekst do wydrukowania po drukowanym obiekcie arkusza. Tekst może być wyrażeniem wyliczanym. Kliknięcie przycisku ... umożliwia otwarcie okna dialogowego Edytuj wyrażenie, które ułatwia edytowanie długich formuł. Kliknięcie przycisku Czcionka obok pola edycji pozwala na wybór oddzielnej czcionki dla tekstu, Funkcja ta nie jest obsługiwana w przypadku korzystania z klienta Ajax.
Marginesy W grupie Marginesy można określić marginesy wokół drukowanego obiektu. Zmiany są widoczne w panelu podglądu po prawej stronie okna dialogowego Drukuj. Można stosować wymiary w mm, cm lub ". Domyślna jednostka jest ustawiana na stronie Preferencje użytkownika: Projekt.
Góra
Określa odległość między górną krawędzią papieru a górnym obramowaniem drukowanego obiektu.
Nagłówek
Wartość w polu Nagłówek to odległość między tekstem nagłówka a górną krawędzią papieru. Aby tekst nagłówka był wyświetlany, ta wartość musi być mniejsza niż wartość Góra.
Lewy
Określa odległość między lewą krawędzią papieru a lewym obramowaniem drukowanego obiektu.
Prawy
Określa odległość między prawą krawędzią papieru a prawym obramowaniem drukowanego obiektu.
Dół
Określa odległość między dolną krawędzią papieru a dolnym obramowaniem drukowanego obiektu.
Stopka
Wartość w polu Stopka to odległość między tekstem stopki a dolną krawędzią papieru. Aby tekst stopki był wyświetlany, ta wartość musi być mniejsza niż wartość Dół.

Dostępne są także następujące przyciski:

Zapisz ustawienia Kliknij ten przycisk, aby zapisać ustawienia układu bez wychodzenia z tego okna dialogowego.
Podgląd wydruku Ten przycisk otwiera okno przedstawiające szczegółowy podgląd bieżącego obiektu dostępnego do drukowania.
Drukuj Kliknij ten przycisk, aby wywołać polecenie drukowania i zamknąć to okno dialogowe.