Przeskocz do zawartości głównej

Drukuj: Nagłówek/stopka

NA TEJ STRONIE

Drukuj: Nagłówek/stopka

Na karcie Nagłówek/stopka można określić ustawienia odnoszące się do nagłówka (Nagłówek) i stopki (Stopka). Dodatkowe ustawienia drukowania można określić na innych kartach.

Następujące przyciski służą do wstawiania do paneli tekstowych kodów kontrolnych dotyczących określonych informacji systemowych. Kody kontrolne można także wpisywać bezpośrednio:

Strona Kliknij ten przycisk lub wprowadź kod &[Page], aby wstawić numer strony.
Strony Kliknij ten przycisk lub wprowadź kod &[Pages], aby wstawić łączną liczbę stron. Użycie tej opcji w raportach z układem naprzemiennym może spowodować duże opóźnienia obliczania przed wykonaniem drukowania. Dlatego w tej sytuacji użytkownik otrzyma ostrzeżenie.
Data Kliknij ten przycisk lub wprowadź kod &[Date], aby wstawić bieżącą datę. Format daty można ustawić w oknie dialogowym Data i czas
Godzina Kliknij ten przycisk lub wprowadź kod &[Time], aby wstawić bieżący czas. Format czasu można ustawić w oknie dialogowym Data i czas
Plik Kliknij ten przycisk lub wprowadź kod &[File], aby wstawić nazwę pliku.
Arkusz Kliknij ten przycisk lub wprowadź kod &[Sheet], aby wstawić nazwę arkusza. Ta opcja jest niedostępna podczas drukowania raportów.
Tytuł Kliknij ten przycisk lub wprowadź kod &[Title], aby wstawić tytuł nagłówka drukowanego obiektu. Ta opcja jest niedostępna podczas drukowania raportów.
Zdjęcie Kliknij ten przycisk, aby zaimportować zdjęcie z okna dialogowego Wybierz grafikę. Obraz zostanie wydrukowany jako grafika w panelu nagłówka lub stopki. Można także ręcznie wprowadzić kod &[Picture=filename], gdzie filename to pełna nazwa pliku i ścieżka pliku zawierającego grafikę.
Raport Naciśnięcie tego przycisku lub wprowadzenie kodu &[Report] powoduje wydrukowanie tytułu raportu. Ta opcja jest dostępna tylko podczas drukowania raportów.

Grupy Nagłówek i Stopka umożliwiają wprowadzenie powyższych ustawień do trzech paneli: Lewa sekcja, Środkowa sekcja i Prawa sekcja. Wystarczy kliknąć wybrany panel, aby umieścić w nim kursor, a następnie kliknąć przycisk lub wpisać kod.

Dostępne są także następujące przyciski:

Czcionka Ten przycisk otwiera okno dialogowe Czcionka.
Data i czas Ten przycisk otwiera okno dialogowe Data i czas.
Domyślne Kliknij ten przycisk, aby zresetować ustawienia domyślne nagłówka i stopki.
Zapisz ustawienia Kliknij ten przycisk, aby zapisać ustawienia nagłówka i stopki podczas dalszej pracy w tym oknie dialogowym.
Podgląd wydruku Ten przycisk otwiera okno przedstawiające szczegółowy podgląd bieżącego obiektu dostępnego do drukowania.
Drukuj Kliknij ten przycisk, aby wywołać polecenie drukowania i zamknąć to okno dialogowe.

See also