Przeskocz do zawartości głównej

Charakterystyka struktur danych

NA TEJ STRONIE

Charakterystyka struktur danych

Instrukcje ładowania danych

Do ładowania danych służą instrukcje LOAD lub SELECT. Każda z tych instrukcji powoduje wygenerowanie tabeli wewnętrznej. Tabelę można sobie wyobrazić jako listę obiektów pewnego typu — każdy wiersz (rekord) jest wtedy kolejną instancją obiektu tego typu, a każde pole (kolumna) określa atrybut lub właściwość obiektu.

Reguły

Ładowanie danych do QlikView podlega następującym regułom:

  • QlikView nie rozróżnia tabel generowanych za pośrednictwem instrukcji LOAD od tabel generowanych za pośrednictwem instrukcji SELECT. W przypadku ładowania kilku tabel nie jest zatem istotne, czy dana tabela została załadowana z użyciem instrukcji LOAD, SELECT lub obu tych instrukcji.
  • Z punktu widzenia logiki QlikView kolejność pól w instrukcji i w pierwotnej tabeli w bazie danych jest nieistotna.
  • Nazwy pól są używane podczas dalszego przetwarzania w celu identyfikowania i kojarzenia pól. Jest w nich rozróżniana wielkość liter, przez co często konieczna jest zmiana nazw pól w skrypcie.

Wykonywanie skryptu

Kolejność działań w przypadku typowej instrukcji LOAD lub SELECT jest mniej więcej następująca:

  1. obliczenie wartości wyrażeń,
  2. zmiana nazw pól z użyciem , as
  3. zmiana nazw pól z użyciem , alias
  4. kwalifikacja nazw pól,
  5. mapowanie danych w przypadku zgodnych nazw pól,
  6. zapisanie danych w tabeli wewnętrznej.