Przeskocz do zawartości głównej

Przygotowanie plików programu Excel do załadowania w QlikView

NA TEJ STRONIE

Przygotowanie plików programu Excel do załadowania w QlikView

Aby załadować pliki programu Microsoft Excel do QlikView, można skorzystać z wielu funkcji służących do przekształcenia i wyczyszczenia danych w skrypcie ładowania. Najwygodniejszym może się jednak okazać przygotowanie plików źródłowych bezpośrednio w pliku arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel. W tej sekcji przedstawiono kilka porad ułatwiających przygotowanie takiego arkusza do załadowania w QlikView przy minimalnym kodowaniu skryptu.

Zastosowanie nagłówków kolumn

Jeśli w arkuszu programu Excel określone zostaną nagłówki kolumn, wówczas zostaną one automatycznie zastosowane jako nazwy pól w przypadku, gdy zaznaczona zostanie opcja Osadzone nazwy pól podczas selekcji danych w QlikView. Zalecane jest również unikanie w etykietach podziałów wierszy oraz umieszczanie nagłówka w pierwszym wierszu arkusza.

Formatowanie danych

Łatwiej jest załadować plik programu Excel do QlikView, jeśli jego zawartość stanowią dane surowe w tabeli. Zaleca się unikania następujących rzeczy:

  • Agregacje (m.in. sum lub liczników). Agregacje mogą być zdefiniowane i obliczone w QlikView.
  • Zduplikowane nagłówki.
  • Dodatkowe informacje, które nie wchodzą w skład danych (m.in. komentarze). Na komentarze najlepiej jest przeznaczyć osobną kolumnę, którą można łatwo pominąć podczas ładowania pliku w QlikView.
  • Układ danych w postaci tabeli krzyżowej Jeśli na przykład każdemu miesiącowi odpowiada jedna kolumna, powinno się raczej utworzyć jedną kolumnę o nazwie Miesiąc i zapisać te same dane w 12 wierszach, po jednym wierszu na miesiąc. Następnie można zawsze te dane przeglądać w postaci tabeli krzyżowej w QlikView.
  • Nagłówki pośrednie, na przykład wiersz Dział A, pod którym występują wiersze dotyczące działu A. Zamiast takiej struktury powinno się utworzyć kolumnę o nazwie Dział i wypełnić ją nazwami odpowiednich działów.
  • Komórki scalone Zamiast tego należy raczej wyszczególnić wartość komórki w każdej poszczególnej komórce.
  • Puste komórki, których wartość wynika z poprzedniej wartości powyżej. Puste komórki należy wypełnić danymi, jeśli dana wartość się powtarza, aby każda komórka zawierała dane.

Korzystanie z obszarów nazwanych

Jeśli wystarczy odczytać tylko część arkusza, można zaznaczyć obszar kolumn i wierszy i zdefiniować go jako obszar nazwany w arkuszu programu Excel. QlikView może ładować dane zarówno z arkuszy, jak i z obszarów nazwanych.

Zazwyczaj można zdefiniować dane surowe jako obszar nazwany i pozostawić wszystkie dodatkowe komentarze i legendy poza tym obszarem. Ułatwi to załadowanie danych do QlikView.

Usuwanie ochrony hasłem

Zaleca się usunięcie ochrony hasłem pliku programu Excel przed załadowaniem z niego danych.