Przeskocz do zawartości głównej

Komentarze w skrypcie

NA TEJ STRONIE

Komentarze w skrypcie

W kodzie skryptu można wstawiać komentarze i uwagi. Można również dezaktywować części kodu skryptu za pośrednictwem znaków komentarza. Cały tekst, który w danej linii znajduje się po prawej stronie // (dwóch ukośników), jest uznawany za komentarz i nie jest wykonywany po uruchomieniu skryptu. Alternatywnie, część kodu można ująć między znaki /* i */.

Komentarze do skryptu można wstawić również za pomocą instrukcji Rem.

Example:  

Rem This is a comment ;
 
/* This is a comment
that spans two lines */
 
// This is a comment as well

See also