Przeskocz do zawartości głównej

Edytor pliku aktywacji licencji

Tutaj można przeglądać i modyfikować plik aktywacji licencji.

Pole Bieżący klucz licencji zawiera numer seryjny licencji na oprogramowanie QlikView, który jest zazwyczaj wprowadzany podczas początkowej instalacji programu. Można go też wprowadzić lub zmodyfikować później w oknie dialogowym Preferencje użytkownika: Licencja. Możliwe jest też korzystanie z programu QlikView bez klucza licencji. Dotyczy to dzierżawienia licencji z serwera QlikView Server (nazwana licencja CAL) lub używania wersji QlikView Personal Edition.

Pole Bieżący plik aktywacji licencji zawiera plik tekstowy z informacjami na temat zainstalowanej licencji, który jest niezbędny do aktywowania klucza licencji. Jeśli pomimo posiadania klucza licencji to pole tekstowe jest puste, upewnij się, że komputer ma połączenie z Internetem i kliknij znajdujący się poniżej przycisk Skontaktuj się z serwerem aktywacji licencji.

Rozwiązywanie problemów z plikiem aktywacji licencji

Plik aktywacji licencji (plik LEF) jest niezbędny do sprawdzenia ważności klucza licencji na oprogramowanie QlikView. Podczas inicjowania klucza licencji następuje nawiązanie połączenia internetowego z serwerem LEF firmy Qlik i jeśli informacje o licencji są poprawne, następuje automatyczne przesłanie pliku LEF na komputer. W zwykłych okolicznościach procedura LEF jest wykonywana w tle w sposób niezauważalny dla użytkownika. W niektórych przypadkach procedura może się jednak zakończyć niepowodzeniem z powodu braku łączności z serwerem LEF lub zablokowania przesyłania pliku LEF przez zaporę sieciową. W takiej sytuacji zostanie wyświetlone okno dialogowe Błąd licencji z informacją o problemie.

Jeśli nie uda się uzyskać przysługującego ważnego pliku LEF w ramach zwykłej procedury, można go uzyskać bezpośrednio z działu pomocy technicznej firmy Qlik. Kopiując zawartość pliku tekstowego bezpośrednio do edytora pliku LEF, trzeba się upewnić, że na końcu tekstu nie ma żadnych odstępów.

Plik ustawień QlikView

Wszystkie ustawienia aplikacji QlikView są zapisywane w pliku, a nie w rejestrze systemowym. Plik ma nazwę Settings.ini i znajduje się w katalogu C:\Users\nazwa_użytkownika\AppData\Roaming\QlikTech\QlikView.

Ten sam plik zawiera ustawienia programu QlikView OCX.