Przeskocz do zawartości głównej

Pliki wewnętrzne

Odwołania do plików w układzie QlikView

W różnych miejscach układu QlikView można odwoływać się do plików zewnętrznych jako informacji dodatkowych, grafik tła itp. Odwołania do plików zewnętrznych mogą mieć postać ścieżki lokalnej lub adresu URL.

Pliki wewnętrzne w dokumentach QlikView

W niektórych przypadkach może być wskazane dołączanie plików do dokumentu QlikView.

Prefiks info instrukcji Load i Select w skrypcie może być poprzedzony lub zastąpiony prefiksem bundle. Spowoduje to odczytanie plików zewnętrznych i wbudowanie ich w dokument QlikView. Odwoływanie się do zawartości plików zewnętrznych nie będzie już wymagać samych plików, dzięki czemu dokument QlikView stanie się przenośny.

Gdy pliki wbudowane są dostępne, są one automatycznie używane przez funkcję info i opcję wyświetlania informacji. Składnia jawnych odwołań do plików wbudowanych jest następująca:

qmem://fieldname/fieldvalue |

qmem://fieldname<index>

gdzie index jest wewnętrznym indeksem wartości w obrębie pola.

Examples:  

'qmem://Country/Austria'

'qmem://MyField/34'

Pliki wewnętrzne w pliku programu QlikView

Sam program QlikView zawiera niewielki zestaw standardowych plików graficznych, których można używać w dowolnym dokumencie bez specjalnych przygotowań.

W plik programu QlikView wbudowano zestaw plików graficznych i dźwiękowych. Można się do nich odwoływać bezpośrednio z układu bez żadnych specjalnych przygotowań. Składnia referencji jest następująca:

qmem://<builtin>/filename

gdzie filename jest jedną z nazw plików wymienionych poniżej (wraz z rozszerzeniem).

Examples:  

'qmem://<builtin>/Arrow_N_G.png'

='qmem://<builtin>/Smiley'&if(sum(Result)<0,1,3)&'_Y.png'

Grafiki strzałek

Zestaw grafik strzałek umożliwia wyświetlanie strzałek o ośmiu kierunkach i czterech kolorach. Kodowanie nazw plików jest następujące: Słowo Arrow po którym następuje kierunek geograficzny (_N, _NE, _E, _SE, _S, _SW, _W lub _NW). Następnie może występować kod koloru: _G (zielony), _R (czerwony) lub _Y (żółty). Brak określenia koloru w nazwie pliku odpowiada referencji do szarej strzałki.

Inne grafiki

Zestaw obejmuje też szereg innych grafik. Większość z nich jest dostępna w kilku kolorach. Poniżej podano listę dostępnych grafik.

Check.png

Check_G.png

Cross.png

Cross_R.png

Minus.png

Minus_R.png

Plus.png

Plus_G.png

Smiley1.png

Smiley1_G.png

Smiley1_Y.png

Smiley2.png

Smiley2_B.png

Smiley2_Y.png

Smiley3.png

Smiley3_R.png

Smiley3_Y.png

Thumb1.png

Thumb2.png

Question.png

Question_G.png

Question_R.png

Question_Y.png

Exclamation.png

Exclamation_G.png

Exclamation_R.png

Exclamation_Y.png

 

Dźwięki

Do programu QlikView dowiązano też szereg plików dźwiękowych (.wav), dostępnych poprzez następujące ścieżki:

qmem://<bundled>/sounds/qv_bttn.wav

qmem://<bundled>/sounds/qv_can.wav

qmem://<bundled>/sounds/qv_clear.wav

qmem://<bundled>/sounds/qv_load.wav

qmem://<bundled>/sounds/qv_lock.wav

qmem://<bundled>/sounds/qv_menu.wav

qmem://<bundled>/sounds/qv_ok.wav

qmem://<bundled>/sounds/qv_redo.wav

qmem://<bundled>/sounds/qv_reex.wav

qmem://<bundled>/sounds/qv_save.wav

qmem://<bundled>/sounds/qv_scrpt.wav

qmem://<bundled>/sounds/qv_ulock.wav

qmem://<bundled>/sounds/qv_undo.wav

Uwaga: Podana lista może ulegać zmianie w przyszłych wersjach QlikView.