Przeskocz do zawartości głównej

Importuj zakładki

Importowanie zakładki do pliku zakładek wymaga wybrania opcji Import... z menu Zakładki. Spowoduje to wyświetlenie okna przeglądania, w którym można wybrać plik zakładek QlikView (z rozszerzeniem .qbm). Zostanie wyświetlone okno dialogowe Importuj zakładkę.

Okno dialogowe Importuj zakładki zawiera listę wszystkich zakładek znajdujących się w wybranym pliku zakładek.

Uwaga: Zakładki należy importować jedynie do dokumentu QlikView zawierającego pola i wartości pól, do których odnoszą się te zakładki.
Zakładki dostępne do zaimportowania Z lewej strony wymienione są wszystkie zakładki zdefiniowane w pliku zakładek.
Bieżące zakładki Z prawej strony wyświetlana jest lista istniejących zakładek użytkownika lub dokumentu. Zakładki muszą być importowane jako zakładki użytkownika lub zakładki dokumentu. Przyciski radiowe u góry okna określają sposób importowania zakładki.
Import Zaznacz co najmniej jedną zakładkę na liście Zakładki dostępne do zaimportowania i naciśnij ten przycisk, aby je importować.
Zmień nazwę Otwiera okno dialogowe Zmień nazwę zakładki, w którym można przed importowaniem podać nową nazwę wybranej zakładki.