Przeskocz do zawartości głównej

Kreator plików: Typ

Ta strona zawiera ustawienia powiązane z typem pliku i typem tabeli. Ustawienia zależą od typu pliku.

Po otwarciu pliku tabeli program wykonuje próbę interpretacji zawartości pliku. W ten sposób ustawiane są wartości początkowe parametrów, ale użytkownik może je oczywiście zmienić ręcznie.

Typ pliku W tym miejscu ustawia się typ pliku: Rozdzielane, Stały rekord, DIF, Pliki Excel (xls), Excel (xlsx), HTML, QVD, XML, KML lub QVX.
Panel podglądu Rezultaty wybranych ustawień są wyświetlane w panelu podglądu (na dole strony okna dialogowego). Po zmianie ustawień zawartość panelu podglądu odpowiednio się zmienia. Pewne zmiany można także wprowadzać bezpośrednio w panelu podglądu. Po pierwsze można pomijać pola, klikając przycisk krzyżyka z prawej strony nazwy pola. Krzyżyk zmieni się w wykrzyknik, a pole nie będzie uwzględniane w instrukcji load. Aby cofnąć tę zmianę, wystarczy ponownie kliknąć znak wykrzyknika. Aby zmienić nazwę pola, należy kliknąć jego nazwę, wprowadzić nową w polu i potwierdzić, naciskając klawisz ENTER. Automatycznie tworzone są wówczas klauzule as w instrukcji load. W odniesieniu do plików ze stałymi wierszami (i niektórych tabel HTML) można także ustawiać szerokości kolumn bezpośrednio, klikając panel podglądu.