Przeskocz do zawartości głównej

Kreator plików: Opcje

NA TEJ STRONIE

Kreator plików: Opcje

Parametry pliku

Labels Jeśli nazwy pól (nagłówki kolumn) są zapisywane w pierwszym wierszu tabeli, wówczas ta kontrolka powinna zostać ustawiona jako Osadzona. Format DIF umożliwia także jawne określanie nazw pól, a w takiej sytuacji ta kontrolka powinna być ustawiona jako Jawne. Jeśli tabela nie zawiera nazw pól, wówczas należy użyć alternatywy Brak.

Klauzule

Where... Otwiera okno dialogowe Klauzula Where, przy użyciu którego można utworzyć klauzulę where dla instrukcji load.
Wyczyść Cofa przekształcenie i/lub klauzulę where tabeli krzyżowej.

Prefiksy

Crosstable Otwiera okno dialogowe Tabela krzyżowa, w którym można ustawić parametry dotyczące przekształcania tabeli krzyżowej w tabelę zawierającą trzy lub więcej kolumn.
Hierarchia... Otwiera okno dialogowe Parametry hierarchii, w którym można ustawić parametry dotyczące tabeli hierarchii (parametry w formie wyświetlanej w skrypcie ujęte w nawiasy).
Wyczyść Cofa przekształcenie tabeli krzyżowej lub tabeli hierarchii.

Należy pamiętać, że w przypadku użycia zarówno przekształcenia tabeli krzyżowej, jak i klauzuli where jako pierwsza oceniana jest klauzula where. Nie można zatem najpierw wykonać przekształcenia z tabeli krzyżowej, a następnie zastosować klauzuli where. Jednakże w razie konieczności zastosowania klauzuli where w przekształconej tabeli problem rozwiąże konstrukcja z tabelą tymczasową:

TempTable: Crosstable (…) Load … from …;

RealTable: Load … resident TempTable where …;

Drop Table TempTable;