Przeskocz do zawartości głównej

Szybka zmiana typu wykresu

Użytkownik może zmieniać typ wykresu bez konieczności korzystania z okna dialogowego Właściwości wykresu pod warunkiem zaznaczenia opcji Szybka zmiana typu na stronie Właściwości wykresu: Ogólne.

Na wykresie jest wtedy wyświetlana ikona pokazująca następny dostępny typ wykresu (spośród typów wybranych do szybkiej zmiany typu w polu Dozwolone typy). Kliknięcie ikony lewym przyciskiem myszy spowoduje zmianę typu wykresu na pokazany. Kliknięcie ikony prawym przyciskiem myszy spowoduje wyświetlenie menu rozwijanego pokazującego wszystkie wybrane typy.

Projektant aplikacji ma do dyspozycji opcję Preferowana pozycja ikony dla ikony szybkiej zmiany typu. Jeśli zostanie wybrana wartość W nagłówku, ikona będzie wyświetlana w nagłówku wykresu (o ile nagłówek jest wyświetlany). Jeśli zostanie wybrana wartość W wykresie, ikona będzie wyświetlana wewnątrz wykresu, o ile nie jest on tabelą przestawną ani prostą. Jeśli preferowana pozycja nie będzie dostępna, aplikacja QlikView podejmie próbę użycia drugiej z wartości. W przypadku wykresów tabelarycznych pozbawionych nagłówka ikona nie będzie wyświetlana.