Przeskocz do zawartości głównej

Przykłady kwalifikatorów agregujących

NA TEJ STRONIE

Przykłady kwalifikatorów agregujących

Zaprezentowane przykłady zostały wykonane przy użyciu funkcji Sum - funkcja wykresu, ale można je zastosować we wszystkich funkcjach agregacji wykresu obsługujących definicje analizy zestawów i kwalifikator total.

Example 1:  

Przeanalizujmy poniższą reprezentację tabeli prostej przedstawiającej stan logiczny przez dokonaniem jakiejkolwiek selekcji:

W drugiej i trzeciej kolumnie wyrażenia we wszystkich wierszach znajduje się ta sama liczba. Liczba ta równa się obliczonej sumie w pierwszej kolumnie wyrażenia.

Teraz wybierzmy tylko miesiące 1 i 2. Wynik jest taki, jak przedstawiono poniżej:

Wynik trzeciego wyrażenia (piąta kolumna) pozostaje niezmieniony, ponieważ definicja set ignoruje bieżące selekcje. Drugie wyrażenie (czwarta kolumna) z kwalifikatorem total pokazuje nową sumę 10, która wciąż odpowiada sumie pierwszego wyrażenia (trzecia kolumna).

Example 2:  

Przeanalizujmy poniższą reprezentację tabeli prostej:

W trzeciej kolumnie wyrażenia (sum(total<Month> Val)) obliczana jest jedna suma dla każdego miesiąca.

W czwartej kolumnie wyrażenia (sum(total<Grp> Val)) obliczana jest jedna suma dla każdej grupy.