Przeskocz do zawartości głównej

Typy pól Direct Discovery

NA TEJ STRONIE

Typy pól Direct Discovery

W przypadku Direct Discovery występują trzy typy pól: DIMENSION, MEASURE i DETAIL. Typy te są ustawiane w polach danych podczas dokonywania selekcji w ramach Direct Discovery za pomocą instrukcji Direct Query w skrypcie ładowania.

Direct Query

Wszystkie pola Direct Discovery mogą być używane w połączeniu z polami opartymi na pamięci głównej. Pola zawierające wartości dyskretne, które będą używane jako wymiary, powinny być zazwyczaj ładowane za pomocą słowa kluczowego DIMENSION, a dane liczbowe, które będą używane tylko w agregacjach, powinny być oznaczane jako pola MEASURE .

W następującej tabeli podsumowano charakterystyki i zastosowania typów pól Direct Discovery:

Typ pola Oparte na pamięci głównej? Tworzy asocjacje? Stosowane w wyrażeniach wykresu?
DIMENSION Tak Tak Tak
MEASURE Nie Nie Tak
DETAIL Nie Nie Nie

Pola DIMENSION

Pola DIMENSION znajdują się w pamięci głównej i mogą być stosowane w celu tworzenia asocjacji między danymi w pamięci głównej a danymi w polach Direct Discovery. W Direct DiscoveryDIMENSION pola są również stosowane w celu definiowania wartości wymiarów w wykresach.

Pola MEASURE

Natomiast pola MEASURE są rozpoznawane na „poziomie meta”. Pola MEASURE nie są ładowane w pamięci (nie pojawiają się w przeglądarce tabeli). Celem takiego działania jest zezwolenie na to, aby agregacja danych w polach MEASURE odbywała się w bazie danych, a nie w pamięci. Pola MEASURE mogą być jednak stosowane w wyrażeniach bez modyfikacji składni wyrażenia. W efekcie zastosowanie pól Direct Discovery z bazy danych jest niewidoczne dla użytkownika końcowego.

Z polami MEASURE mogą być stosowane następujące agregacje:

Pola DETAIL

Pola DETAIL udostępniają informacje, które można wyświetlać, ale których nie można stosować w wyrażeniach wykresu. Pola oznaczone jako DETAIL zazwyczaj zawierają dane, których nie można agregować w żaden przydatny sposób (na przykład komentarze).

Każde pole można jednak oznaczyć jako pole DETAIL.

Join the Analytics Modernization Program

Modernize by leveraging your QlikView investment to begin using Qlik Sense on the Cloud.

Want to know more?
Remove banner from view