Przeskocz do zawartości głównej

Dostosowywanie pasków narzędzi QlikView w dużych wdrożeniach

Włączanie i wyłączanie interaktywnego dostosowywania pasków narzędzi

Paski narzędzi i menu programu QlikView można dowolnie dostosowywać. Interaktywne dostosowywanie można włączać i wyłączać za pomocą dwóch ustawień w pliku Settings.ini.

Plik ini znajduje się w katalogu C:\Users\nazwa_użytkownika\AppData\Roaming\QlikTech\nazwa_produktu.

AllowCustomizeToolbars

oraz

AllowCustomizeMenubar

Ustawienie wartości na 1 powoduje włączenie interaktywnego dostosowywania, a wartość 0 uniemożliwia takie dostosowywanie.

Uwaga: Przed zmianą tych ustawień należy się upewnić, że aplikacja jest zamknięta.

Wymuszanie ustawień paska narzędzi w dużej liczbie komputerów

W celu duplikowania ustawień paska narzędzi między komputerami:

  1. Dostosuj paski narzędzi na jednym komputerze.
  2. Skopiuj plik Settings.ini.
Uwaga: W celu zapewnienia 100-procentowego powodzenia tej operacji wersje QlikView na komputerze źródłowym i komputerach docelowych powinny być takie same.