Przeskocz do zawartości głównej

Funkcje testu Chi-kwadrat

NA TEJ STRONIE

Funkcje testu Chi-kwadrat

Zwykle używany przy analizie zmiennych jakościowych. Możliwe jest porównywanie zaobserwowanych częstotliwości z jednokierunkowej tabeli częstotliwości z częstotliwościami oczekiwanymi lub analizowanie związków między dwiema zmiennymi w tabeli tymczasowej.

Przy każdej funkcji znajduje się pole rozwijane umożliwiające wyświetlenie składni i krótkiego opisu funkcji. Kliknij nazwę funkcji w opisie składni, aby uzyskać więcej informacji.

Jeśli funkcja jest używana w skrypcie ładowania, wartości są iterowane po liczbie rekordów, zgodnie z definicją z klauzuli group by.

Jeśli funkcja jest używana w wyrażeniu wykresu, wartości są iterowane po wymiarach wykresu.