Przeskocz do zawartości głównej

Sterr - funkcja wykresu

NA TEJ STRONIE

Sterr - funkcja wykresu

Funkcja Sterr() zwraca wartość błędu standardowego wartości oczekiwanej (stdev/sqrt(n)) dla szeregu wartości zagregowanych w wyrażeniu, iterowaną po wymiarach wykresu.

Syntax:  

Sterr([{SetExpression}] [DISTINCT] [TOTAL [<fld{, fld}>]] expr)

Return data type: liczbowy

Arguments:  

Argument Opis
expr Wyrażenie lub pole zawierające mierzone dane.
SetExpression Funkcja agregacji będzie domyślnie dokonywać agregacji na zbiorze możliwych rekordów zdefiniowanym przez daną selekcję. Alternatywny zestaw wierszy można zdefiniować za pomocą wyrażenia analizy zestawów.
DISTINCT Jeśli przed argumentami funkcji występuje słowo DISTINCT, wówczas duplikaty wynikające z wyników obliczenia argumentów funkcji są pomijane.
TOTAL

Jeśli słowo TOTAL występuje przed argumentami funkcji, wówczas obliczenie jest wykonywane względem wszystkich możliwych wartości z uwzględnieniem bieżących selekcji, nie tylko tych należących do bieżącej wartości wymiaru, to znaczy z pominięciem wymiarów wykresu.

Po kwalifikatorze TOTAL może następować lista zawierająca co najmniej jedną nazwę pola w nawiasach trójkątnych <fld>. Te nazwy pól powinny być podzbiorem zmiennych wymiaru wykresu.

Określenie zakresu agregacji

Limitations:  

Wyrażenie nie może zawierać funkcji agregacji, chyba że takie wewnętrzne agregacje zawierają kwalifikator TOTAL. Do bardziej zaawansowanych agregacji należy używać zaawansowanej funkcji agregującej Aggr w połączeniu z wymiarami wyliczanymi.

Wartości tekstowe, wartości NULL i wartości brakujące są pomijane.

Examples and results:  

Dodaj przykładowy skrypt do aplikacji i uruchom ją. Następnie utwórz tabelę prostą z wymiarem Type i miarą Sterr(Value).

Totals Funkcja powinna być włączona we właściwościach tabeli.

Przykład Wynik

Sterr(Value)

Table1:

crosstable LOAD recno() as ID, * inline [

Observation|Comparison

35|2

40|27

12|38

15|31

21|1

14|19

46|1

10|34

28|3

48|1

16|2

30|3

32|2

48|1

31|2

22|1

12|3

39|29

19|37

25|2 ] (delimiter is '|');

Wyniki obliczenia mediany są następujące Sterr(Value):

  • Total wynosi 2.4468583
  • Comparison wynosi 3.2674431
  • Observation wynosi 2.7968733