Przeskocz do zawartości głównej

Fractile — funkcja wykresu

Funkcja Fractile() zwraca wartość odpowiadającą fraktylowi (kwantylowi) z przedziału zamkniętego zagregowanych danych w zakresie podanym wyrażeniem iterowanym po wymiarach wykresu.

Porada: You can use FractileExc — funkcja wykresu to calculate the exclusive fractile.

Syntax:  

Fractile([{SetExpression}] [DISTINCT] [TOTAL [<fld{, fld}>]] expr, fraction)

Return data type: liczbowy

The function returns the value corresponding to the rank as defined by rank = fraction * (N-1) + 1 where N is the number of values in expr. If rank is a non-integer number, an interpolation is made between the two closest values.

Arguments:  

Argument Opis
expr The expression or field containing the data to use when calculating the fractile.
fraction Liczba z przedziału od 0 do 1 odpowiadająca obliczanemu fraktylowi (kwantylowi wyrażonemu ułamkiem).
SetExpression Funkcja agregacji będzie domyślnie dokonywać agregacji na zbiorze możliwych wierszy zdefiniowanym przez selekcję. Alternatywny zestaw wierszy można zdefiniować za pomocą wyrażenia analizy zestawów.
DISTINCT Jeśli przed argumentami funkcji występuje słowo DISTINCT, wówczas duplikaty wynikające z wyników obliczenia argumentów funkcji są pomijane.
TOTAL

Jeśli słowo TOTAL występuje przed argumentami funkcji, wówczas obliczenie jest wykonywane względem wszystkich możliwych wartości z uwzględnieniem bieżących selekcji, nie tylko tych należących do bieżącej wartości wymiaru, to znaczy z pominięciem wymiarów wykresu.

By using TOTAL [<fld {.fld}>], where the TOTAL qualifier is followed by a list of one or more field names as a subset of the chart dimension variables, you create a subset of the total possible values.

Limitations:  

Wyrażenie nie może zawierać funkcji agregacji, chyba że takie wewnętrzne agregacje zawierają kwalifikator TOTAL. W przypadku bardziej zaawansowanych agregacji zagnieżdżonych należy stosować zaawansowaną funkcję agregacji Aggr w połączeniu z wymiarami wyliczanymi.

Examples and results:  

Customer Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Astrida 46 60 70 13 78 20 45 65 78 12 78 22
Betacab 65 56 22 79 12 56 45 24 32 78 55 15
Canutility 77 68 34 91 24 68 57 36 44 90 67 27
Divadip 57 36 44 90 67 27 57 68 47 90 80 94
Przykład Wynik
Fractile(Sales, 0.75)

W przypadku tabeli zawierającej wymiar Customer and the measure Fractile([Sales]), if Totals are shown, the result is 71.75. Wartość ta wskazuje punkt w rozkładzie wartości Sales, poniżej którego przypada 75% wartości.

Fractile(TOTAL Sales, 0.75)) 71,75 dla wszystkich wartości wymiaru Customer, ponieważ kwalifikator TOTAL sprawia, że wymiary są ignorowane.
Fractile(DISTINCT Sales, 0.75) 70 dla sumy, ponieważ zastosowanie kwalifikatora DISTINCT sprawia, że oceniane są tylko niepowtarzalne wartości Sales dla każdej wartości wymiaru Customer.

Dane zastosowane w przykładach:

Monthnames: LOAD *, Dual(MonthText,MonthNumber) as Month INLINE [ MonthText, MonthNumber Jan, 1 Feb, 2 Mar, 3 Apr, 4 May, 5 Jun, 6 Jul, 7 Aug, 8 Sep, 9 Oct, 10 Nov, 11 Dec, 12 ]; Sales2013: Crosstable (MonthText, Sales) LOAD * inline [ Customer|Jan|Feb|Mar|Apr|May|Jun|Jul|Aug|Sep|Oct|Nov|Dec Astrida|46|60|70|13|78|20|45|65|78|12|78|22 Betacab|65|56|22|79|12|56|45|24|32|78|55|15 Canutility|77|68|34|91|24|68|57|36|44|90|67|27 Divadip|57|36|44|90|67|27|57|68|47|90|80|94 ] (delimiter is '|');