Przeskocz do zawartości głównej

Avg - funkcja wykresu

NA TEJ STRONIE

Avg - funkcja wykresu

Funkcja Avg() zwraca zagregowaną średnią wartości wyrażenia lub pola iterowanych po wymiarach wykresu.

Syntax:  

Avg([{SetExpression}] [DISTINCT] [TOTAL [<fld{, fld}>]] expr)

Return data type: liczbowy

Arguments:  

Argument Opis
expr Wyrażenie lub pole zawierające mierzone dane.
SetExpression Funkcja agregacji będzie domyślnie dokonywać agregacji na zbiorze możliwych rekordów zdefiniowanym przez daną selekcję. Alternatywny zestaw wierszy można zdefiniować za pomocą wyrażenia analizy zestawów.
DISTINCT Jeśli przed argumentami funkcji występuje słowo DISTINCT, wówczas duplikaty wynikające z wyników obliczenia argumentów funkcji są pomijane.
TOTAL

Jeśli słowo TOTAL występuje przed argumentami funkcji, wówczas obliczenie jest wykonywane względem wszystkich możliwych wartości z uwzględnieniem bieżących selekcji, nie tylko tych należących do bieżącej wartości wymiaru, to znaczy z pominięciem wymiarów wykresu.

Po kwalifikatorze TOTAL może następować lista zawierająca co najmniej jedną nazwę pola w nawiasach trójkątnych <fld>. Te nazwy pól powinny być podzbiorem zmiennych wymiaru wykresu.

Określenie zakresu agregacji

Limitations:  

Wyrażenie nie może zawierać funkcji agregacji, chyba że takie wewnętrzne agregacje zawierają kwalifikator TOTAL. Do bardziej zaawansowanych agregacji należy używać zaawansowanej funkcji agregującej Aggr w połączeniu z wymiarami wyliczanymi.

Examples and results:  

Customer Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Astrida 46 60 70 13 78 20 45 65 78 12 78 22
Betacab 65 56 22 79 12 56 45 24 32 78 55 15
Canutility 77 68 34 91 24 68 57 36 44 90 67 27
Divadip 57 36 44 90 67 27 57 68 47 90 80 94
Customer Sum(Sales) Avg(Sales) Avg(TOTAL Sales) Avg(DISTINCT Sales) Avg({1}DISTINCT Sales)
  2566 53.46 53.458333 51.862069 53.458333
Astrida 587 48.92 53.458333 43.1 53.458333
Betacab 539 44.92 53.458333 43.909091 53.458333
Canutility 683 56.92 53.458333 55.909091 53.458333
Divadip 757 63.08 53.458333 61 53.458333
Przykład Wynik
Avg(Sales)

W przypadku tabeli zawierającej wymiar Customer i miarę Avg([Sales]), jeśli pokazane są wartości Totals, zwracany jest wynik 2566.

Avg([TOTAL (Sales)) 53,458333 dla wszystkich wartości wymiaru Customer, ponieważ kwalifikator TOTAL sprawia, że wymiary są ignorowane.
Avg(DISTINCT (Sales)) 51,862069 dla sumy, ponieważ zastosowanie kwalifikatora Distinct sprawia, że oceniane są tylko niepowtarzalne wartości Sales dla każdej wartości wymiaru Customer.

Dane zastosowane w przykładach:

Monthnames:

LOAD * INLINE [

Month, Monthnumber

Jan, 1

Feb, 2

Mar, 3

Apr, 4

May, 5

Jun, 6

Jul, 7

Aug, 8

Sep, 9

Oct, 10

Nov, 11

Dec, 12

];

Sales2013:

crosstable (Month, Sales) LOAD * inline [

Customer|Jan|Feb|Mar|Apr|May|Jun|Jul|Aug|Sep|Oct|Nov|Dec

Astrida|46|60|70|13|78|20|45|65|78|12|78|22

Betacab|65|56|22|79|12|56|45|24|32|78|55|15

Canutility|77|68|34|91|24|68|57|36|44|90|67|27

Divadip|57|36|44|90|67|27|57|68|47|90|80|94

] (delimiter is '|');

Aby miesiące były sortowane we właściwej kolejności, podczas tworzenia arkuszy przejdź do karty Sort we właściwościach wykresu i zaznacz pole wyboru Expression w sekcji Sort by. W polu wyrażenia podaj Monthnumber.