Przeskocz do zawartości głównej

RangeSum — funkcja skryptu i funkcja wykresu

NA TEJ STRONIE

RangeSum — funkcja skryptu i funkcja wykresu

Funkcja RangeSum() zwraca sumę zakresu wartości. Wszystkie wartości nieliczbowe są traktowane jako 0, w odróżnieniu od działania operatora +.

Syntax:  

RangeSum(first_expr[, Expression])

Return data type: liczbowy

Arguments:  

Argument tej funkcji może zawierać funkcje międzywierszowe, które same zwracają listę wartości.

Argument Opis
first_expr Wyrażenie lub pole zawierające dane do obliczenia sumy.
Expression Opcjonalne wyrażenia lub pola zawierające dodatkowe dane do obliczenia sumy. Można używać wielu dodatkowych wyrażeń.

Limitations:  

Funkcja RangeSum interpretuje wszelkie wartości nieliczbowe jako wartość 0, w przeciwieństwie do operatora +.

Examples and results:  

Przykłady Wyniki
RangeSum (1,2,4)

Zwraca wartość 7

RangeSum (5,'abc') Zwraca wartość 5
RangeSum (null( ))

Zwraca wartość 0

Dodaj przykładowy skrypt do dokumentu i uruchom go. Następnie dodaj do arkusza w swoim dokumencie co najmniej pola wyszczególnione w kolumnie wyników, aby wyświetlić wynik.

RangeTab3:

LOAD recno() as RangeID, Rangesum(Field1,Field2,Field3) as MyRangeSum INLINE [

Field1, Field2, Field3

10,5,6

2,3,7

8,2,8

18,11,9

5,5,9

9,4,2

];

Tabela docelowa przedstawia zwrócone wartości funkcjiMyRangeSum dla każdego z rekordów w tabeli.
RangeID MyRangeSum
1 21
2 12
3 18
4 38
5 19
6 15

Przykład z wyrażeniem:

RangeSum (Above(MyField,0,3))

Zwraca wartość sumy trzech wartości z kolumny MyField) dla bieżącego wiersza oraz dwóch wierszy powyżej niego. Jeśli trzeci argument ma wartość 3, funkcja Above() zwraca trzy wartości (o ile istnieje wystarczająca liczba wierszy powyżej), które stanowią dane wejściowe dla funkcji RangeSum().

Dane zastosowane w przykładach:

Porada: Aby przykład działał zgodnie z oczekiwaniami, wyłącz sortowanie pola MyField.
MyField RangeSum(Above(MyField,0,3))
10 10

2

12
8 20
18 28
5 31
9 32

Dane zastosowane w przykładach:

RangeTab:

LOAD * INLINE [

MyField

10

2

8

18

5

9

] ;