Przeskocz do zawartości głównej

RangeNullCount — funkcja skryptu i funkcja wykresu

NA TEJ STRONIE

RangeNullCount — funkcja skryptu i funkcja wykresu

Funkcja RangeNullCount() zwraca liczbę wartości NULL w wyrażeniu lub polu.

Syntax:  

RangeNullCount(firstexpr [, Expression])

Return data type: liczba całkowita

Arguments:  

Argument tej funkcji może zawierać funkcje międzywierszowe, które same zwracają listę wartości.

Argument Opis
first_expr Wyrażenie lub pole zawierające mierzone dane.
Expression Opcjonalne wyrażenia lub pola zawierające mierzony zakres danych.

Examples and results:  

Przykłady Wyniki
RangeNullCount (1,2,4)

Zwraca wartość 0

RangeNullCount (5,'abc') Zwraca wartość 0
RangeNullCount (null( ), null( ))

Zwraca wartość 2

Przykład z wyrażeniem:

RangeNullCount (Above(Sum(MyField),0,3))

Zwraca liczbę wartości NULL z trzech wyników funkcji Sum(MyField) dla bieżącego wiersza oraz dwóch wierszy powyżej niego.

Uwaga: Skopiowanie kolumny MyField w poniższym przykładzie nie spowoduje zwrócenia wartości NULL.
MyField RangeNullCount(Above(Sum(MyField),0,3))
10 Zwraca wartość 2, ponieważ nie ma wierszy powyżej tego wiersza, w wyniku czego brakuje dwóch z trzech wartości (czyli mają wartość NULL).
'abc' Zwraca wartość 1, ponieważ nad bieżącym wierszem jest tylko jeden wiersz, w wyniku czego brakuje jednej z trzech wartości (czyli ma ona wartość NULL).
8 Zwraca wartość 0, ponieważ żaden z tych trzech wierszy nie zawiera wartości NULL.

Dane zastosowane w przykładach:

RangeTab:

LOAD * INLINE [

MyField

10

'abc'

8

] ;

See also

 

Join the Analytics Modernization Program

Modernize by leveraging your QlikView investment to begin using Qlik Sense on the Cloud.

Want to know more?
Remove banner from view