Przeskocz do zawartości głównej

RangeMax — funkcja skryptu i funkcja wykresu

NA TEJ STRONIE

RangeMax — funkcja skryptu i funkcja wykresu

Funkcja RangeMax() zwraca najwyższą wartość liczbową znalezioną w wyrażeniu lub polu.

Syntax:  

RangeMax(first_expr[, Expression])

Return data type: liczbowy

Arguments:  

Argument Opis
first_expr Wyrażenie lub pole zawierające mierzone dane.
Expression Opcjonalne wyrażenia lub pola zawierające mierzony zakres danych.Można używać wielu dodatkowych wyrażeń.

Limitations:  

Jeśli nie zostanie znaleziona żadna wartość liczbowa, zostanie zwrócona wartość NULL.

Examples and results:  

Przykłady Wyniki

RangeMax (1,2,4)

Zwraca wartość 4
RangeMax (1,'xyz')

Zwraca wartość 1

RangeMax (null( ), 'abc')

Zwraca wartość NULL

Dodaj przykładowy skrypt do dokumentu i uruchom go. Następnie dodaj do arkusza w swoim dokumencie co najmniej pola wyszczególnione w kolumnie wyników, aby wyświetlić wynik.

RangeTab3:

LOAD recno() as RangeID, RangeMax(Field1,Field2,Field3) as MyRangeMax INLINE [

Field1, Field2, Field3

10,5,6

2,3,7

8,2,8

18,11,9

5,5,9

9,4,2

];

Tabela docelowa przedstawia zwrócone wartości funkcjiMyRangeMax dla każdego z rekordów w tabeli.
RangeID MyRangeMax
1 10
2 7
3 8
4 18
5 9
6 9

Przykład z wyrażeniem:

RangeMax (Above(MyField,0,3))

Zwraca wartość maksymalną w zakresie trzech wartości z kolumny MyField obliczaną dla bieżącego wiersza oraz dwóch wierszy powyżej niego. Jeśli trzeci argument ma wartość 3, funkcja Above() zwraca trzy wartości (o ile istnieje wystarczająca liczba wierszy powyżej), które stanowią dane wejściowe dla funkcji RangeMax().

Dane zastosowane w przykładach:

Porada: Aby przykład działał zgodnie z oczekiwaniami, wyłącz sortowanie pola MyField.
MyField RangeMax (Above(Sum(MyField),1,3))
10 10
2 10
8 10
18 18
5 18
9 18

Dane zastosowane w przykładach:

RangeTab:

LOAD * INLINE [

MyField

10

2

8

18

5

9

] ;