Przeskocz do zawartości głównej

RangeCount — funkcja skryptu i funkcja wykresu

NA TEJ STRONIE

RangeCount — funkcja skryptu i funkcja wykresu

Funkcja RangeCount() zwraca liczbę wartości tekstowych i liczbowych w wyrażeniu lub polu.

Syntax:  

RangeCount(first_expr[, Expression])

Return data type: liczba całkowita

Arguments:  

Argument tej funkcji może zawierać funkcje międzywierszowe, które same zwracają listę wartości.

Argument Opis
first_expr

Wyrażenie lub pole zawierające dane do zliczenia.

Expression

Opcjonalne wyrażenia lub pola zawierające zliczany zakres danych.

Limitations:  

Wartości NULL nie są zliczane.

Examples and results:  

Przykłady Wyniki
RangeCount (1,2,4)

Zwraca wartość 3

RangeCount (2,'xyz')

Zwraca wartość 2
RangeCount (null( )) Zwraca wartość 0
RangeCount (2,'xyz', null()) Zwraca wartość 2

Dodaj przykładowy skrypt do dokumentu i uruchom go. Następnie dodaj do arkusza w swoim dokumencie co najmniej pola wyszczególnione w kolumnie wyników, aby wyświetlić wynik.

RangeTab3:

LOAD recno() as RangeID, RangeCount(Field1,Field2,Field3) as MyRangeCount INLINE [

Field1, Field2, Field3

10,5,6

2,3,7

8,2,8

18,11,9

5,5,9

9,4,2

];

Tabela docelowa przedstawia zwrócone wartości funkcjiMyRangeCount dla każdego z rekordów w tabeli.
RangeID MyRangeCount
1 3
2 3
3 3
4 3
5 3
6 3

Przykład z wyrażeniem:

RangeCount (Above(MyField,1,3))

Zwraca liczbę wartości zawartych w trzech wynikach z kolumny MyField. Jeśli drugi i trzeci argument funkcji Above() będzie mieć wartość 3, funkcja zwróci wartości z trzech pól ponad bieżącym wierszem (o ile istnieje wystarczająca liczba wierszy powyżej), które stanowią dane wejściowe dla funkcji RangeSum().

Dane zastosowane w przykładach:

MyField RangeCount(Above(MyField,1,3))

10

0
2 1
8 2
18 3
5 3
9 3

Dane zastosowane w przykładach:

RangeTab:

LOAD * INLINE [

MyField

10

2

8

18

5

9

] ;