Przeskocz do zawartości głównej

NoOfRows

NA TEJ STRONIE

NoOfRows

NoOfRows() Funkcja zwraca liczbę wierszy w bieżącym segmencie kolumn tabeli. W przypadku wykresów bitmapowych funkcja NoOfRows() zwraca liczbę wierszy w tabeli prostej odpowiadającej wykresowi.

Jeśli tabela lub równoważnik tabeli zawiera wiele wymiarów pionowych, wówczas segment bieżącej kolumny będzie zawierał tylko wiersze z takimi samymi wartościami we wszystkich kolumnach wymiaru jak bieżący wiersz, ale bez kolumny przedstawiającej ostatni wymiar w kolejności sortowania między polami.

Syntax:  

NoOfRows([TOTAL])

Return data type: liczba całkowita

Arguments:  

Argument Opis
TOTAL

Jeśli tabela jest jednowymiarowa lub jako argument zostanie podany kwalifikator TOTAL, bieżący segment kolumny jest zawsze równy całej kolumnie.

Określenie zakresu agregacji

Example:  

if( RowNo( )= NoOfRows( ), 0, Above( sum( Sales )))

See also