Przeskocz do zawartości głównej

FieldValueCount

FieldValueCount() to funkcja zwracająca liczbę całkowitą (integer), która określa liczbę odrębnych wartości w danym polu.

Syntax:  

FieldValueCount(field_name)

Return data type: liczba całkowita

Arguments:  

Argument Opis
field_name Nazwa pola, dla którego wymagana jest wartość. Na przykład kolumna w tabeli.Argument musi być podany jako wartość ciągu znaków. Oznacza to, że nazwa pola musi być ujęta w pojedyncze cudzysłowy.

Examples and results:  

W poniższych przykładach stosowane jest pole: First name z tabeli Names.

Przykłady Wyniki

Dodaj przykładowe dane do dokumentu i uruchom go.

Załadowano tabelę Names, tak jak w danych z próby.

Funkcja wykresu. W tabeli zawierającej wymiar First name dodaj jako miarę:

 

FieldValueCount('First name')

5, ponieważ wartość Peter pojawia się dwukrotnie.

FieldValueCount('Initials')

6, ponieważ wartość Initials ma tylko dwie odrębne wartości.

Funkcja skryptu. Przy założeniu, że załadowano tabelę Names, tak jak w przykładowych danych.

 

John1:

Load FieldValueCount('First name') as MyFieldCount1

Resident Names;

MyFieldCount1=5, ponieważ wartość John pojawia się dwukrotnie.

John1:

Load FieldValueCount('Initials') as MyInitialsCount1

Resident Names;

MyFieldCount1=6, ponieważ wartość Initials ma tylko dwie odrębne wartości.

Dane zastosowane w przykładzie:

Dane zastosowane w przykładzie:

Names:

LOAD * inline [

"First name"|"Last name"|Initials|"Has cellphone"

John|Anderson|JA|Yes

Sue|Brown|SB|Yes

Mark|Carr|MC |No

Peter|Devonshire|PD|No

Jane|Elliot|JE|Yes

Peter|Franc|PF|Yes ] (delimiter is '|');

 

FieldCount1:

Load FieldValueCount('First name') as MyFieldCount1

Resident Names;

 

FieldCount2:

Load FieldValueCount('Initials') as MyInitialsCount1

Resident Names;