Przeskocz do zawartości głównej

Round

Wartością domyślną argumentu Funkcja Round() zwraca wynik zaokrąglenia argumentu x w górę lub w dół do najbliższej wielokrotności step [+ offset]. jest 1.Wartością domyślną argumentu offset jest 0.step

Jeśli wartość x przypada dokładnie w połowie przedziału, jest zaokrąglana w górę.

Syntax:  

Round(x[, step[, offset]])

Return data type: liczbowy

Uwaga: W przypadku zaokrąglania liczb zmiennopozycyjnych można uzyskać błędne wyniki. Te w większości nieistotne błędy zaokrąglania wynikają z tego, że liczby zmiennopozycyjne są reprezentowane przez skończoną liczbę cyfr dwójkowych (bitów). W efekcie QlikView uwzględnia w obliczeniach liczbę, która była już wcześniej zaokrąglona. Jeśli zaokrąglenia muszą być poprawne, wówczas należy pomnożyć dane liczby, aby zamienić je na liczby całkowite.

Examples and results:  

Przykłady Wyniki

Round( 3.8 )

Zwraca wartość 4

Round( 3.8, 4 )

Zwraca wartość 4

Round( 2.5 )

Zwraca wartość 3. Zaokrąglone w górę, ponieważ wartość 2,5 przypada dokładnie w połowie domyślnego odstępu.

Round( 2, 4 )

Zwraca wartość 4. Zaokrąglone w górę, ponieważ wartość 2 przypada dokładnie w połowie odstępu wynoszącego 4.

Round( 2, 6 )

Zwraca wartość 0. Zaokrąglone w dół, ponieważ wartość 2 jest mniejsza niż wartość połowy odstępu wynoszącego 6.

Round( 3.88 , 0.1 )

Zwraca wartość 3,9

Round( 3.88 , 5 )

Zwraca wartość 5

Round( 1.1 , 1 , 0.5 )

Zwraca wartość 1,5