Przeskocz do zawartości głównej

Fabs

Funkcja Fabs() zwraca wartość bezwzględną argumentu x. Wynik jest liczbą dodatnią.

Syntax:  

fabs(x)

Return data type: liczbowy

Examples and results:  

Przykłady Wyniki

fabs( 2.4 )

Zwraca wartość 2,4
fabs( -3.8 ) Zwraca wartość 3,8