Przeskocz do zawartości głównej

Combin

NA TEJ STRONIE

Combin

Funkcja Combin() zwraca liczbę kombinacji q elementów, jakie można wybrać z grupy p elementów. Odpowiada to wynikowi zastosowania wzoru: Combin(p,q) = p! / q!(p-q)! Kolejność wybierania elementów jest nieistotna.

Syntax:  

Combin(p, q)

Return data type: liczba całkowita

Limitations:  

Argumenty niebędące liczbami całkowitymi zostaną obcięte.

Examples and results:  

Przykłady Wyniki

Ile kombinacji siedmiu liczb można utworzyć z 35 liczb dostępnych w grze liczbowej?

Combin( 35,7 )

Zwraca wartość 6 724 520

See also