Przeskocz do zawartości głównej

NPV

NA TEJ STRONIE

NPV

Funkcja NPV() zwraca zagregowaną bieżącą wartość netto inwestycji na podstawie stopy dyskontowej (parametr discount_rate) dla poszczególnych okresów oraz szeregu przyszłych płatności (wartości ujemne) i przychodów (wartości dodatnie) reprezentowanych przez liczby w parametrze value, iterowanych po wymiarach wykresu. Przyjmuje się, że płatności i przychody występują na koniec każdego okresu.

Syntax:  

NPV([TOTAL [<fld {,fld}>]] discount_rate, value)

Return data type: liczbowy. Wynik ma następujący domyślny format liczby: waluta.

Arguments:  

Argument Opis
discount_rate discount_rate to stopa dyskontowa w okresie czasu.
value Wyrażenie lub pole zawierające mierzone dane.
TOTAL

Jeśli słowo TOTAL występuje przed argumentami funkcji, wówczas obliczenie jest wykonywane względem wszystkich możliwych wartości z uwzględnieniem bieżących selekcji, nie tylko tych należących do bieżącej wartości wymiaru, to znaczy z pominięciem wymiarów wykresu.

Po kwalifikatorze TOTAL może następować lista zawierająca co najmniej jedną nazwę pola w nawiasach trójkątnych <fld>. Te nazwy pól powinny być podzbiorem zmiennych wymiaru wykresu.

Określenie zakresu agregacji

Po kwalifikatorze TOTAL może następować lista zawierająca co najmniej jedną nazwę pola w nawiasach trójkątnych. Te nazwy pól powinny być podzbiorem zmiennych wymiaru wykresu. W tym przypadku obliczenie jest wykonywane z pominięciem wszystkich zmiennych wymiaru wykresu z wyjątkiem zmiennych z listy, tj. dla każdej kombinacji wartości pól dla pól wymiaru z listy jest zwracana jedna wartość. Lista może zawierać także pola, które aktualnie nie są wymiarem na wykresie. Jest to użyteczne w przypadku wymiarów grupowych, gdy pola wymiarów nie są niezmienne. Lista zawiera wszystkie zmienne z grupy, co powoduje, że funkcja działa w przypadku zmiany poziomu drążenia.

Limitations:  

Argumenty discount_rate i value nie mogą zawierać funkcji agregacji, chyba że takie wewnętrzne funkcje agregacji zawierają kwalifikator TOTAL. Do bardziej zaawansowanych agregacji należy używać zaawansowanej funkcji agregującej Aggr w połączeniu z wymiarami wyliczanymi.

Wartości tekstowe, wartości NULL i wartości brakujące są pomijane.

Examples and results:  

Przykład Wynik
NPV(Discount, Payments) -$540.12

Dane zastosowane w przykładach:

Cashflow:

LOAD 2013 as Year, * inline [

Date|Discount|Payments

2013-01-01|0.1|-10000

2013-03-01|0.1|3000

2013-10-30|0.1|4200

2014-02-01|0.2|6800

] (delimiter is '|');

See also