Przeskocz do zawartości głównej

IRR - funkcja wykresu

NA TEJ STRONIE

IRR - funkcja wykresu

Funkcja IRR() zwraca zagregowaną wewnętrzną stopę zwrotu dla szeregu przepływów pieniężnych reprezentowanych przez liczby w wyrażeniu podanym jako value, iterowanych po wymiarach wykresu.

Te przepływy pieniężne nie muszą być równe, jak w przypadku rozliczeń rocznych. Jednak przepływy pieniężne muszą odbywać się w regularnych interwałach, np. miesięcznie lub rocznie. Wewnętrzna stopa zwrotu to stopa procentowa uzyskiwana dla inwestycji składającej się z płatności (wartości ujemne) i przychodów (wartości dodatnie) występujących w regularnych okresach. W celu obliczenia funkcja musi zawierać co najmniej jedną wartość dodatnią i jedną wartość ujemną.

Syntax:  

IRR([TOTAL [<fld {,fld}>]] value)

Return data type: liczbowy

Arguments:  

Argument Opis
value Wyrażenie lub pole zawierające mierzone dane.
TOTAL

Jeśli słowo TOTAL występuje przed argumentami funkcji, wówczas obliczenie jest wykonywane względem wszystkich możliwych wartości z uwzględnieniem bieżących selekcji, nie tylko tych należących do bieżącej wartości wymiaru, to znaczy z pominięciem wymiarów wykresu.

Po kwalifikatorze TOTAL może następować lista zawierająca co najmniej jedną nazwę pola w nawiasach trójkątnych <fld>. Te nazwy pól powinny być podzbiorem zmiennych wymiaru wykresu.

Określenie zakresu agregacji

Limitations:  

Wyrażenie nie może zawierać funkcji agregacji, chyba że takie wewnętrzne agregacje zawierają kwalifikator TOTAL. Do bardziej zaawansowanych agregacji należy używać zaawansowanej funkcji agregującej Aggr w połączeniu z wymiarami wyliczanymi.

Wartości tekstowe, wartości NULL i wartości brakujące są pomijane.

Examples and results:  

Przykład Wynik
IRR(Payments)

0.1634

Przyjmuje się, że płatności mają charakter okresowy, na przykład miesięczny.

Uwaga: W przypadku płatności nieokresowych należy skorzystać z funkcji XIRR.

Dane zastosowane w przykładach:

Cashflow:

LOAD 2013 as Year, * inline [

Date|Discount|Payments

2013-01-01|0.1|-10000

2013-03-01|0.1|3000

2013-10-30|0.1|4200

2014-02-01|0.2|6800

] (delimiter is '|');

See also